cropped-sohi_ikona-1.jpgStředisko orální historie je pracoviště, které se specializuje na shromažďování a zpracovávání pamětnických vzpomínek. Je součástí COHA při ÚSD AV ČR. Roku 2009 bylo založeno při katedře historie FPE ZČU středisko orální historie SOHI. Pracoviště se zaměřuje zejména na tvorbu databáze rozhovorů s pamětníky, tedy databáze orálních pramenů k nejnovějším dějinám. Bude také sloužit jako metodologická základna pro orálně historický výzkum společných projektů ZČU, Archivu města Plzně a Státního oblastního archivu v Plzni. Patronem střediska je pražské Centrum orální historie COH při Ústavu soudobých dějin AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií UK Praha a Česká asociace orální historie. Jedním z důležitých úkolů SOHI je vedle shromažďování materiálů také veřejná prezentace soudobých dějin ve vzpomínkách pamětníků, osvětová činnost, publikace rozhovorů, organizace odborných setkání, výzkum a publikace metodologických a teoretických textů v oblasti orální historie, poskytování konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii. Středisko se zabývá také didaktickými aspekty rozhovorů s pamětníkem v moderním školním dějepisu, organizuje pracovní setkání a metodologické semináře pro učitele základních i středních škol. V tomto směru spolupracuje SOHI s Krajským centrem vzdělávání v Plzni.