SOHi 1Dne 2. 6. 2015 se uskutečnilo slavnostní předávání cen prvního ročníku historické soutěže „Jak se žilo našim babičkám a dědům v Plzeňském kraji?“, vyhlášené jménem Katedry historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHI (Society of Oral History). Jednalo se o soutěž v narativní historii, kterou středisko SOHI vyhlásilo na podzim roku 2014 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji. Předávání se zúčastnilo celkem 28 studentek a studentů například ze Sušického a Rokycanského gymnázia a také ze ZŠ Plánická – Klatovy. Slavnostní dopoledne proběhlo v úterý 2. 6. 2015 od 10.00 v prostorách KHI v Jungmannově ulici ve velké aule.

Celá událost se nesla v přátelské a milé atmosféře za účasti dvou členů odborné komise – Mgr. Lenky Burianové a Mgr. Marie Fritzové, která sestavovala konečné výsledky soutěže. Dalšími členy komise, kteří bohužel z pracovních důvodů nebyli přítomni, byla paní doktorka PaedDr. Helena Východská a pan doktor PhDr. Karel Řeháček.

Slavnostní dopoledne zahájila paní doktorka PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D., vedoucí KHI FPE (Katedry historie Fakulty pedagogické v Plzni), uvítáním všech přítomných a krátkým proslovem, který dodal celé události slavnostní ráz. Dále pak promluvily přítomné členky komise, velice kladně zhodnotily celý průběh soutěže a poděkovaly všem studentkám a studentům za zaslané příspěvky. Z proslovu Mgr. Marie Fritzové: „My dospělí si myslíme, že už všechno víme a známe, ale není to tak. Díky vašim příspěvkům jsme se dozvěděli nejen něco o době, ve které vaši prarodiče žili, ale také to, že je máte rádi a že si jich vážíte. Právě toto zjištění je pro nás snad ještě důležitější než konkrétní historické informace, protože pomáháte bořit mýtus, že si dnešní mládež neváží starší generace a za to vám děkujeme!“

Na závěr poděkovala Mgr. Lenka Burianová výbornému pedagogickému vedení, tj. přítomným profesorkám, že své studentky a studenty kladně motivovaly a do soutěže přihlásily a také že s nimi byly ochotné přijet na předávání cen. Dále ocenila snahu všech účastníků a upozornila na to, že v našich očích (v očích poroty) jsou vítězi všichni, protože se do soutěže přihlásili. „Nyní jste možná někteří z vás smutní, že jste nevyhráli, ale příští rok to může být úplně jinak a tady vepředu můžete stát třeba vy.“

Celý program byl provázen pěveckým vystoupením žáků Základní umělecké školy J. S. Bacha z Dobřan ze třídy Kláry Vlahačové. Zpívali: Jana Šistková, Filip Brada a Štěpánka Vyletová. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za krásné vystoupení, které celý program výrazně obohatilo.

Hlavní cenu do soutěže věnovala paní europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová a stala se tak oficiální patronkou této soutěže. Ještě jednou jí tímto velice děkujeme. Bohužel se osobně předávání cen nemohla z pracovních důvodů zúčastnit.

Krásný tablet si za první místo odnesl Adam Krabec z gymnázia Rokycany. Na druhém místě se shodně umístili Karolína Raková z gymnázia Rokycany a Jan Raub z gymnázia Sušice. Na třetím místě se umístila Helena Drozdová ze ZŠ Plánická – Klatovy. Čestné uznání za originalitu si odnesla Šárka Rajtmajerová – ZŠ Plánická Klatovy. Ještě jednou všem výhercům gratulujeme a všem ostatním i pedagogickému doprovodu velice děkujeme za účast. Tímto bychom chtěli už teď vyzvat všechny školy v Plzeňském kraji, aby neváhaly a příští rok se přihlásily do soutěže SOHI, která bude opět vyhlášena na podzim roku 2015.

Za odborné středisko SOHI

členka komise Mgr. Marie Fritzová