SoutezSOHIV roce 2015 se uskutečnil první ročník historické soutěže našeho střediska SOHI pro základní školy Plzeňského kraje. Cílem této soutěže je podpořit zájem našich žáků a studentů o nedávnou minulost našeho kraje prostřednictvím metody narativní/orální historie, dále pak prohlubování pozitivních mezigeneračních vztahů. Podporuje tvořivost a samostatnost žáka/studenta. Každoročně se této soutěže účastní několik desítek studentů a studentek z celého Plzeňského kraje. Uzávěrka soutěže bývá zpravidla na konci dubna. V prvním červnovém týdnu pak probíhá slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen úspěšným účastníkům.

 .
 .

Ročník 2017

Ročník 2016

Ročník 2015