Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže SOHI 2016 – 7. 6. 2016

Předávání cen soutěže SOHI 2016 – II. ročník

Dne 7. 6. 2016 se uskutečnilo slavnostní předávání cen druhého ročníku historické soutěže, kterou vyhlásilo naše odborné středisko SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie FPE v Plzni v únoru 2016 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji a která nesla název: „Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci.“

Tento druhý ročník byl plně podporován a financován statutárním městem Plzeň a tímto mu za jeho podporu děkujeme. Dále pak děkujeme grafickému studiu Pětka za krásné diplomy a Karmelitánskému nakladatelství za jednu z věnovaných cen. Předávání se zúčastnilo více než 30 studentek a studentů z různých škol Plzeňského kraje. Nejvíce účastníků do soutěže přihlásilo gymnázium Rokycany. Slavnostní dopoledne proběhlo v úterý 7. 6. 2016 od 10.00 v prostorách KHI ve Veleslavínově ulici ve velké učebně.

Slavnostní dopoledne se neslo v milé atmosféře za účasti všech členů odborné komise – PaedDr. Heleny Východské, PhDr. Karla Řeháčka, Mgr. Lenky Burianové a Mgr. et Mgr. Marie Fritzové, Ph.D., kteří se přišli podělit o své dojmy ze sestavování konečných výsledků.

Slavnostní dopoledne zahájila paní doktorka PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D., vedoucí KHI FPE (Katedry historie Fakulty pedagogické v Plzni). Dále pak promluvili přítomní členové komise, velice kladně zhodnotili celý průběh soutěže a poděkovali všem studentkám a studentům za zaslané příspěvky. Celý program byl zakončen krátkým divadelním představením Mgr. et Mgr. Martina Fojtíčka, ředitele neziskové organizace Ledovec, kterému tímto také velice děkujeme.

Na prvním místě se umístil Adam Krabec z Gymnázia a SOŠ Rokycany. Na druhém místě se jen těsně o jediný bod umístila Lucie Krajčiová také z Gymnázia a SOŠ Rokycany, jejíž příspěvek sklidil obrovský aplaus. Na třetím místě se umístila Jana Zábrodská z Gymnázia Blovice. Na dalších místech se umístila Denisa Brandtnerová z Gymnázia a SOŠ Rokycany a Jindřich Rosendrof z Gymnázia Plzeň, Mikulášské nám. 23. Čestné uznání za výjimečné zpracování patří Andree Kotlanové ze ZŠ Masarykova Klatovy. Ještě jednou všem výhercům gratulujeme a všem ostatním, rodinným příslušníkům i pedagogickému doprovodu, velice děkujeme za účast. Tímto bychom chtěli vyzvat všechny školy v Plzeňském kraji, aby neváhaly a příští rok se přihlásily do třetího ročníku soutěže SOHI, který bude opět vyhlášen na přelomu roku 2016/17.

1-misto_Adam Krabec

2-misto_Lucie Krajčiová

3-misto_Jana Zábrodská