Nadezda_Moravkova    Marie_Fritzova
Vedoucí střediska: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk-dějepis. Doktorské studium absolvovala na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. V současné době působí jako vedoucí katedry historie na Fakultě pedagogické ZČU a vedoucí Střediska orální historie SOHI při katedře. Odborně se zaměřuje na moderní historiografii a práce z oblasti dějin vědy, zejména historické. Používá k výzkumu mimo jiné i metody orálně historické, zabývá se také jejími teoretickými stránkami. K jejím předním zájmům patří též oborová didaktika humanitních věd, zejména dějepisu, zabývá se možnostmi využití orální historie ve výuce. Je členkou České asociace orální historie COHA a členkou International Oral History Assotiation IOHA, dále je místopředsedkyní Komitétu pro orální historii při Akademii věd ČR.
  Výkonná redaktorka MEMA: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.
Vystudovala Kulturní antropologii Předního východu na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a také magisterský obor Dějepis a občanská výchova na Fakultě pedagogické téže univerzity. V roce 2016 obhájila doktorskou práci věnující se sociální identitě palestinských křesťanů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni v doktorském programu Etnologie. Pravidelně navštěvuje oblast Izraele a Palestiny od roku 2009, kde provádí terénní výzkum zabývající se sociální identitou místních obyvatel a soudobou historií této oblasti. V současné době působí na Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.