Nadezda_Moravkova    Marie_Fritzova
Vedoucí střediska: PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk-dějepis. Doktorské studium absolvovala na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. V současné době působí jako vedoucí katedry historie na Fakultě pedagogické ZČU a vedoucí Střediska orální historie SOHI při katedře. Odborně se zaměřuje na moderní historiografii a práce z oblasti dějin vědy, zejména historické. Používá k výzkumu mimo jiné i metody orálně historické, zabývá se také jejími teoretickými stránkami. K jejím předním zájmům patří též oborová didaktika humanitních věd, zejména dějepisu, zabývá se možnostmi využití orální historie ve výuce. Je členkou České asociace orální historie COHA, kde působí ve výboru, členkou International Oral History Assotiation IOHA, dále je místopředsedkyní Komitétu pro orální historii při Akademii věd ČR.
  Výkonná redaktorka MEMA: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.
Vystudovala Kulturní antropologii Předního východu na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni a také magisterský obor Dějepis a občanská výchova na Fakultě pedagogické téže univerzity. V roce 2016 obhájila doktorskou práci věnující se sociální identitě palestinských křesťanů na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni v doktorském programu Etnologie. Pravidelně navštěvuje oblast Izraele a Palestiny od roku 2009, kde provádí terénní výzkum zabývající se sociální identitou místních obyvatel a soudobou historií této oblasti. V současné době působí na Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
    Aneta_Cechova_r
    Koordinátorka projektů: Bc. Aneta Čechová
Vystudovala obor Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s oborem historie na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2016 nastoupila na téže univerzitě na navazující magisterský program – učitelství na 2. stupni základních škol v oborové kombinaci historie – výtvarná výchova. Je členkou SOHI a nově se podílí na mezistátním projektu historický park Bärnau, který spolupracuje se Západočeskou univerzitou. V roce 2016 získala certifikát galerijní animace, který ji umožňuje vzdělávat studenty v galeriích. Podobnou možnost vnímá i ve spolupráci se střediskem a historickým parkem Bärnau.