Biografie zajímavých osobností Plzeňského kraje

Projekt studentů předmětu Orální historie v praxi Katedry historie PFE ZČU v Plzni.

Pomozte rozšířit počínající databázi těchto biografií. Zašlete nám auto/biografii zajímavé osobnosti Plzeňského kraje i vy. Podmínkou je, že život osobnosti, jejíž biografii nám zašlete, musí být spojen s Plzeňským krajem. Těšíme se na další příspěvky.

Jindřich Skupa (Herda)

Zdeněk Procházka (Man)

Václav Novák (Janoušek)

Stanislav Šec (Brahová)

Pavel Mutinský (Novotný)

Marcela Štýbrová (Čechová)