Projekt PRVA 2023-17 „Posilování mediální gramotnosti a kritického myšlení u studentů
Západočeské univerzity v Plzni a žáků 4. ročníku středních škol v Plzeňském a Karlovarském
kraji prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí a dovedností“ – Pracovní listy, Metodické listy

 

Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie studentská vědecká konference, 21. října 2022

 

Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie studentská vědecká konference, 21. října 2022 – Elektronický sborník abstraktů z konference

 

Výhody a nevýhody distanční výuky- Fritzová a Malá

 

 

Biografie zajímavých osobností Plzeňského kraje

Projekt studentů předmětu Orální historie v praxi Katedry historie PFE ZČU v Plzni.

Pomozte rozšířit počínající databázi těchto biografií. Zašlete nám auto/biografii zajímavé osobnosti Plzeňského kraje i vy. Podmínkou je, že život osobnosti, jejíž biografii nám zašlete, musí být spojen s Plzeňským krajem. Těšíme se na další příspěvky.

Jindřich Skupa (Herda)

Zdeněk Procházka (Man)

Václav Novák (Janoušek)

Stanislav Šec (Brahová)

Pavel Mutinský (Novotný)

Marcela Štýbrová (Čechová)

The Education in Pandemic Time

International Experience With Teaching in Pandemic Time