2022 říjen 21. – Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie studentská vědecká konference

2017 červen 2.-4. – XVI. ročník setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci

2017 květen 23.-25. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR připravuje mezinárodní konferenci, která se bude konat v Praze

2016 říjen 12.-14. – Konference Jáchymov

2016 červen 16.-17. – Militarismus a branné prvky v socialistickém vyučování v době studené války

2016 červen 10.-12. – XV. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci