Obalka_pro_webO časopise MEMO
Časopis MEMO (Časopis pro orální historii) byl založen 1. ledna 2011 střediskem SOHI při Katedře historie Západočeské univerzity v Plzni. Od té doby vychází časopis pravidelně dvakrát ročně. Časopis MEMO je odborný recenzovaný časopis. Zaměřuje se zejména na výzkum historie metodou orální historie a aplikace této metody do vyučování dějepisu na základních a středních školách, ale i na výzkum soudobých dějin dalšími historickými, antropologickými či sociologickými metodami. Žádaná jsou témata dějiny totalitních režimů, dějiny druhé světové války v paměti lidí, dějiny každodennosti ve 20. století, problémy menšin, regionální dějiny, dějiny dějepisectví, biografie, ale také novodobá ústní tradice a novodobý folklór ve výzkumu dějin. MEMO je velmi vstřícný a otevřený časopis, vítáme i další související témata, výzkum i aplikace týkající se soudobé historie, výzkumu v archivech apod. Od roku 2017 je časopis MEMO zařazen do mezinárodně uznávané evropské databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS a do databáze CEEOL!

 

Redakce Časopisu MEMO

Šéfredaktor: Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Výkonný redaktor: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

Redakční rada

  • Joanna Bornat, Ph.D. (Faculty of Health & Social Care/The Open Univerzity, United Kingdom of Britain)
  • Prof. Prof. David King Dunaway (Department of English Language and Literature University of New Mexico, Albuquerque, USA)
  • Prof. Kathryn Nasstrom (University of San Francisci, USA)
  • Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)
  • Mgr. Taťána Součková, PhD. (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, SR)
  • Mgr. Michal Louč (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Vojenský historický ústav Praha)
  • Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR)
  • PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. (Státní oblastní archiv Plzeň / State Regional Archives Pilsen) 
  • Radikobo Ntsimane, Ph.D. (University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, South Africa)

 

Další informace:

Vydavatel: Pro SOHI Plzeň vydává viaCentrum s.r.o., Ztracená 34, Olomouc, 772 00

Grafická úprava / Graphic design: Petr Lobaz, Marie Marhounová

Adresa redakce / Address of Editors:

Středisko orální historie SOHI při Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni,

Veleslavínova 42, Plzeň, 306 19, Česká republika
Telefon: +420 37763 6611

© Naděžda Morávková
©SOHI, Středisko orální historie při KHI FPE ZČU v Plzni
©viaCentrum s.r.o.
Evidence MK ČR pod číslem E 19999
ISSN 1804-753X (Print)
ISSN 1804-7548 (Online)

Kontakt
E-mail: moravkov@khi.zcu.cz, mmaja.fritzova@gmail.com, fritzovamarie@gmail.com

Vychází dvakrát ročně. Časopis objednávejte na adrese redakce.