Online verze:

memo 2/2017

memo 1/2017

 

memo 2/2016

Autoři studií:

Michal Chocholatý  – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Filozofická, Katedra historických věd, doktorand

Veronika Dušáková – Karlova Univerzita v Praze, Fakulta humanitních studií, Orální historie – soudobé dějiny, studentka

Tereza Koželuhová – Konzervatoř Plzeň, studentka

 

memo 1/2016

Autoři studií:

Klara Kohoutová – Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košicích, Obor Slovenské dějiny, doktorandka

Martin Flosman – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Filozofická, doktorand; Vojenský historický archiv v Praze, archivář

Marie Fritzová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, akademická pracovnice

 

memo 2/2015

Autoři studií:

Dave Warnier – Royal Military Academy Brussels, Senior Captain

Barbora Kosturová –  redaktorka nakladatelství Fraus

Josef Hais – Dům dějin Holýšovska

Naděžda Morávková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, vedoucí katedry  a Lukáš Taitl – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, Student

Karel Řeháček – Státní oblastní archiv Plzeň, ředitel odboru

Miroslav Breitfelder – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, odborný asistent

 

memo 1/2015

Autoři studií:

Markéta Járová – Státní oblastní archiv Plzeň, archivářka  a Karel Řeháček – Státní oblastní archiv Plzeň, ředitel odboru

Lenka Burianová – Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace, pedagogická pracovnice, výchovná poradkyně

Jana Koudelková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra němčiny a Katedra historie, studentka

memo 2/2014
memo 1/2014
memo 2/2013
memo 1/2013
memo 2/2012
memo 1/2012
memo 2/2011
memo 1/2011