Online verze:

memo 2/2023

memo 1/2023

memo 2/2022

memo 1/2022

memo 2/2021

memo 1/2021

memo 2/2020

memo 1/2020

memo_2/2019

memo 1/2019

 

memo 2/2018

 

memo 1/2018

Katarína Mlichová – Karlova Univerzita v Praze, Fakulta humanitních studií, Obecná antropologie, doktorandka

Matúš Krátký – Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra historie, doktorand

Pavel Nečas – Universita Palackého v Olomouci, Fakulta filozofická, absolvent a Karlova Univerzita v Praze, Lékařské fakulta, přednášející

Naděžda Morávková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, vedoucí katedry

 

memo 2/2017

Gabriela Fatková –  Západočeské univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie,  výzkumná pracovnice

Mária Ďurkovská – Spoločenskovedný ústav SAV Košice, výkonná redaktorka internetového časopisu Človek a spoločnosť

Zuzana Hrubešová – Technická univerzita v Liberci, Katedra historie, student

Naděžda Morávková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, vedoucí katedry

 

memo 1/2017

Autoři studií:

Vojtěch Češík – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie, student

Jan Karel – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, historik a archivář v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi

Radek Hrazdíra – Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Učitelství historie a zeměpisu, student

Marie Fritzová – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, akademická pracovnice

 

memo 2/2016

Autoři studií:

Michal Chocholatý  – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Filozofická, Katedra historických věd, doktorand

Veronika Dušáková – Karlova Univerzita v Praze, Fakulta humanitních studií, Orální historie – soudobé dějiny, studentka

Tereza Koželuhová – Konzervatoř Plzeň, studentka

 

memo 1/2016

Autoři studií:

Klara Kohoutová – Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Košicích, Obor Slovenské dějiny, doktorandka

Martin Flosman – Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta Filozofická, doktorand; Vojenský historický archiv v Praze, archivář

Marie Fritzová Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, akademická pracovnice

 

memo 2/2015

Autoři studií:

Dave Warnier – Royal Military Academy Brussels, Senior Captain

Barbora Kosturová –  redaktorka nakladatelství Fraus

Josef Hais – Dům dějin Holýšovska

Naděžda Morávková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, vedoucí katedry a Lukáš Taitl – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, Student

Karel Řeháček – Státní oblastní archiv Plzeň, ředitel odboru

Miroslav Breitfelder – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra historie, odborný asistent

 

memo 1/2015

Autoři studií:

Markéta Járová – Státní oblastní archiv Plzeň, archivářka  a Karel Řeháček – Státní oblastní archiv Plzeň, ředitel odboru

Lenka Burianová – Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace, pedagogická pracovnice, výchovná poradkyně

Jana Koudelková – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Pedagogická, Katedra němčiny a Katedra historie, studentka

memo 2/2014
memo 1/2014
memo 2/2013
memo 1/2013
memo 2/2012
memo 1/2012
memo 2/2011
memo 1/2011