Pro autory
Rukopisy přijímáme výhradně v elektronické podobě ve formátu Word. Podrobnosti o požadované struktuře příspěvků a způsobu citací naleznete zde:

Pokyny pro autory příspěvků

Recenzní řízení
Studie publikované v časopise MEMO procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Každý text posuzují nejméně dva recenzenti. Na základě výsledku recenzního řízení příslušná redakční rada text přijme, vrátí k úpravám nebo k přepracování, či zcela zamítne.

O výsledku recenzního řízení je autor/ka textu informován/a do dvou měsíců od obdržení  jeho/její studie elektronickou poštou. Jsou-li požadovány úpravy nebo přepracování textu, je třeba je provést do dvou měsíců od obdržení obou recenzních posudků, kde jsou tyto úpravy požadovány. Respektování požadavků recenzentů a dalších formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikace jakéhokoliv studie, zprávy či recenze.