Month: August 2017

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde