Konference IOHA: Indické Bangalore

Indické Bangalore jako místo dalšího mezinárodního setkání orálních historiků a historiček

(Krátká Lenka, Mücke Pavel, Vaněk Miroslav)

Letošní konference International Oral History Association (IOHA) v indickém Bangalore byla historicky prvním setkáním orálních historiků a historiček v Asii. Pro některé z nás však již Bangalore bylo místem důvěrně známým, a to díky účasti na Winter School of Oral History, které pořádá Indická asociace orální historie (OHAI). Stejná organizace, pod vedením velmi energické předsedkyně Indiry Chowdhury, na stejném místě uspořádala i letošní, XIX. konferenci IOHA s názvem Speaking, Listening, Interpreting (The Critical Engagements of Oral History). I přes to, že se účastníci a účastnice konference ve více než osmimilionovém městě, obrazně řečeno, ztratili, na pět dní se jejich společnou základnou stala především budova Srishti Institute of Art, Design and Technology. Zde probíhaly jednotlivé konferenční bloky, zde mohli účastníci a účastnice vždy dostat šálek čaje s mlékem (a kávy s mlékem, jež byla čaji k nerozeznání podobna) i občerstvení (k potěšení milovníků exotických jídel často autenticky indické).

Česká výprava drží od roku 2006 pomyslné prvenství v zastoupení mezi státy bývalé východní a střední Evropy, pokud jde o celou Evropu, opakovaně se udržuje za Velkou Británií, letos poprvé zůstala těsně pod stupínkem vítězů. Pokud pomineme bezkonkurenčně nejpočetnější zastoupení indické, Česká republika obsadila v pořadí národů co do početnosti výprav čtvrtou pozici za výpravou americkou, australskou a britskou. Své dočasné útočiště nalezla většina účastníků v hotelu Royal Orchid. Zde jsme vždy večer načerpali síly na další konferenční den; zároveň jsme zde měli chvilku času probrat nejrůznější problémy spojené s naší prací orálních historiků a historiček, na něž v každodenním shonu nebývá čas.

Pokud jde o prezentaci české orální historie, zaslouženou pozornost si získaly všechny prezentované příspěvky. Za Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR to byli: Miroslav Vaněk (Global perspective in oral history: From San Francisco to Jinan); Pavel Mücke (Welcome to the heart of Europe? History and memory of incoming travels and tourism to Czechoslovakia/Czech Republic before and after 1989); Lenka Krátká (How people in socialist Czechoslovakia coped with restrictions on freedom to travel); Jiří Hlaváček (At the crossroads between ethnology and anthropology. Czech history of the discipline after 1945 from oral history perspective). Z Národního filmového archivu svůj příspěvek (Oral history in the archives) přednesla Marie Barešová. A téma baletu prezentovala Lucie Rajlová z Národního archivu (Problems with a specific artistic group of narrators and suggested solutions). Kromě toho Oldřich Tůma a Miroslav Vaněk předsedali (Ústav pro soudobé dějiny) dvěma zajímavým panelům: „Complexities of Recovering Memories of War through Oral History” a “Oral History across the Globe”.

Rovněž je třeba kvitovat rozšíření asociace o příspěvky ze zemí na poli orální historie prozatím exotických, které se IOHA konference zúčastnily buď po velmi dlouhé době (např. Irán nebo Nigérie) nebo dokonce vůbec poprvé (např. Čína nebo Bangladéš). Po osmi letech se také uzavřela kapitola české přítomnosti ve vrcholných orgánech IOHA, kde mezi lety 2008–2014 působil Miroslav Vaněk (2010–2012 ve funkci prezidenta) a mezi lety 2012–2016 Pavel Mücke. Popřejme novému výboru a všem kolegům a kolegyním mnoho úspěchů a na viděnou ve finském Jyväskylä v roce 2018!

Obrázek č. 1: Plakát ke konferenci (foto: Jiří Hlaváček)

Obrázek č. 2: Oldřich Tůma předsedá panelu Complexities of Recovering Memories of War through Oral History (foto Jiří Hlaváček)

Obrázek č. 3: První „konferenční“ oběd v prostorách Srishti School (foto Jiří Hlaváček)

Obrázek č. 4: Slavnostní večeře v hotelu Royal Orchid; v popředí Oldřich Tůma s dalšími účastnicemi české výpravy; v pozadí Miroslav Vaněk prohlubuje mezinárodní kontakty Centra orální historie (i celé české orálněhistorické komunity) se světovým děním – v diskusi s Robem Perksem a Seanem Fieldem (foto Jiří Hlaváček)

Obrázky č. 5 a 6.: Ulice Bangalore (foto Jiří Hlaváček)

Add Comment