Author: Maja

Přednáška o dezinformacích

Zveme všechny na zajímavou přednášku: "Dezinformace a čínský vliv ve Střední Evropě a ČR". Hosté: Dr. Martin Hála, sinolog, FF UK Praha; [...]

Studentská vědecká konference: Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie

V pátek 21. 10. 2022 se uskutečnila u nás na katedře historie studentská vědecká konference s názvem Současnost a historie – vzdělávání v [...]

Program konference SVK 21. 10. 2022

Zde naleznete program [...]

Program konference katedry historie a SOHI

21. října 2022 proběhne v prostorách Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni studentská vědecká konference Současnost a historie – [...]