Právě vychází: Lenka KRÁTKÁ: Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948-1989. Karolinum 2016.

Lenka KRÁTKÁ: Domovský přístav Praha. Československá námořní plavba v letech 1948-1989. Praha, Karolinum 2016. (ISBN: 9788024634647). 330 s.

Kniha, zpracovaná s využitím velkého množství archivních pramenů, z větší části dosud nepublikovaných, souhrnně pohlíží na problematiku založení a rozvoje námořní plavby v bývalém Československu a na fungování samostatného podniku Československá námořní plavba, a to v období let 1948–1989. Téma je probráno z mnoha stran, vedle analýzy hospodářských výsledků se autorka věnuje problematice spolupráce s Čínskou lidovou republikou, událostem roku 1968 na námořních lodích, období tzv. normalizace v prostředí námořní plavby i aktivitám Státní bezpečnosti v dané oblasti. Opomenuta není ani lodní hierarchie a prostor dostala také každodennost nevšedního života námořníků, například téma cestování, emigrace, pašování zboží či u této profese nesnadného skloubení pracovního a rodinného života. Poutavě napsaný text dokreslují dobové fotografie.

Knihu lze zakoupit v nakladatelství Karolinum:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=17158&zalozka=1

lenka-kratka

Add Comment