Přednáška o dezinformacích

Zveme všechny na zajímavou přednášku:

“Dezinformace a čínský vliv ve Střední Evropě a ČR”. Hosté: Dr. Martin Hála, sinolog, FF UK Praha; Lukáš Valášek, SeznamZprávy.

Místo a čas: středa 3.5.2022, 10:30 hodin – 12:00 hodin, učebna č. 126 (přízemí), Jungmannova 1, budova Západočeské univerzity.