VI. mezinárodní konference České asociace orální historie je již minulostí

Ve dnech 6.–7. února 2019 v Olomouci proběhla VI. mezinárodní konference České asociace orální historie, která letos nesla název: „Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin.“ Celé konference se účastnili přední odborníci na tuto metodu z České republiky i hostů ze Slovenska a zahraničí. Před zaplněným sálem Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci zahájil tuto výjimečnou akci profesor Miroslav Vaněk, který uvedl dopolední blok, který byl věnován navazujícímu výzkumnému projektu Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Samotný projekt „Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech“ poté představili jeho řešitelé a spoluřešitelé.

Odpolední blok pak nabídl dvě paralelní sekce DĚJINNÉ MEZNÍKY Z PERSPEKTIVY ORÁLNÍ HISTORIE; TEORIE A METODOLOGIE ORÁLNÍ HISTORIE a ORÁLNÍ HISTORIE A MILITÁRNÍ DĚJINY; ETNICKÁ A REGIONÁLNÍ IDENTITA V ORÁLNÍ HISTORII.

Večer také proběhlo setkání členů COHA a byla prezentována výroční zpráva o činnosti asociace za minulý rok. Na toto setkání navázala schůze výkonného výboru COHA. Výbor na své schůzi přijal dvě usnesení:

1) Po několika letech se COHA opětovně přihlásila k časopisu MEMO jako oficiální asociační publikační platformě. Naším cílem je proto během příštích čtyř let splnit všechny náležitosti pro zařazení časopise do prestižní databáze SCOPUS.

2) Pravidelný workshop orální historie na hradě Sovinci se s platností od letošního roku bude nově pořádat již jen jednou za dva roky. Hlavním důvodem je tradiční nižší účast a počet příspěvků v roce, kdy se koná konference COHA. Workshop se tak bude organizovat vždy v sudém roce (tj. příští Sovinec se uskuteční v roce 2020), zatímco v lichém proběhne konference (2021). Více viz: http://www.coha.cz/

Konference pokračovala i večer již v neformálním tónu, kdy se účastníci sešli na společenském večeru. Druhý den byla konference zakončena dopoledním programem. Za naše výzkumné středisko (SOHI), které se také této konference účastnilo, děkuji všem organizátorům za velice zdařilou akci.

Fotky z této konference naleznete zde.

Marie Fritzová