Středisko SOHI a Katedra historie FPE ZČU pořádá VI. ročník historické soutěže SOHI2021 – Můj život v době COVIDOVÉ