Vyhlášení historické soutěže SOHI2019

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a odborného střediska SOHI vyhlásily pátý ročník historicko-literární soutěže. Studenti a studentky měli letos za úkol napsat esej na téma: „Hrdinové mých rodičů a prarodičů“. „Nejprve studenti museli provést výzkum, ve které sbírali potřebné informace od svých rodičů a prarodičů a poté měli vhodnou formou nabité informace vtělit do svého příspěvku,“ říká Marie Fritzová z Katedry historie. Soutěže se již pravidelně účastní studenti z Gymnázia Rokycany z Gymnázia Stříbro a Gymnázia Klatovy, dalšími účastníky jsou pak ZŠ z Plzně.

„Letos se do soutěže přihlásilo přes 160 prací, což je opět více než minulé ročníky,“ dodává Lenka Burianová, členka komise a organizátorka. Letos jsme nově zařadili také speciální Jindřichovu cenu (cena bývalého účastníka soutěže), kterou získal Vojtěch Čechura. Příspěvky hodnotí nezávislá komise, která je složena ze dvou členů Katedry historie ZČU, ředitele archivu města Plzeň a nezávislého historika z jiného než Plzeňského kraje.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 28. 5. 2019 od 10.30 v aule v Jungmannově ulici. Děkujeme především všem, kteří se do soutěže zapojili. Také děkujeme všem organizátorům, odborné komisi, ale také věrným sponzorům, kteří každoročně naši soutěž podporují: CK Avetour a CK Andrea a Karel Hrdličkovi, Techmania Science Center, Grafické Studio 5ka, Skautská outdoorová prodejna Liman sport, Nakladatelství FRAUS, Nakladatelství NAVA, ZF Engeneering, Bazén Slovany, AVIK hudební nakladatelství, ČEZ. Za mediální podporu děkujeme Českému rozhlasu Plzeň. Poděkování patří především Plzeňskému kraji. Záštitu nad soutěží převzala náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová.

I. kategorie

1m Karolína Šnebergová, Sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany

2m Agáta Anna Štěpánová, Sekunda, Gymnázium Klatovy

2m Štěpán Šebek, Sekunda, Gymnázium a SOŠ Rokycany

3m Radim Ketner, 6.A, Církevní ZŠ a SŠ Plzeň

 II. kategorie

1m Anežka Brahová, G4, Gymnázium Stříbro

2m Šárka Faicová, V4.A, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

3m Carmen Kovarski, G4, Gymnázium a SOŠ Rokycany

4m Štěpánka Hanušová, G3, Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech

4m Vojtěch Čechura, G4, Gymnázium Stříbro

 

Čestné uznání – Vojtěch Čechura G4; Gymnázium Stříbro

Cena za originalitu – Petr Pecko 8.C, 21. ZŠ

           

« z 3 »