Month: May 2016

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde