Month: April 2017

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde