Prof. David King Dunaway v Plzni! – 3. 5. 2017

3. 5. v 9.20: Orální historie a její využití v kombinaci s archeologickým pramenem

Fakulta pedagogická, Západočeské univerzita v Plzni, Veleslavínova 42,  Plzeň

Referent: Professor David King Dunaway, University of New Mexico

Anotace: Přednáška předního amerického odborníka v oboru oral history z University of New Mexico a známého autora populárně naučných rozhlasových pořadů je zaměřena na dva základní problémy. Za prvé na možnosti využití ústní lidové tradice při interpretaci archeologických pramenů a hmotných pramenů vůbec a při lokalizaci geosituací, objektů či komunikací v různých historických dobách. Dalším tématem je potenciál orální historie při zkoumání reflexe minulosti v povědomí obyvatel regionu či otisků historických příběhů, použitelných při popularizaci historie a zpřístupňování dějin veřejnosti. Lekce je určena řešitelům projektu, studentům ZČU v Plzni a studentům Univerzity Bamberk.

Add Comment