Studentská vědecká konference: Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie

V pátek 21. 10. 2022 se uskutečnila u nás na katedře historie studentská vědecká konference s názvem Současnost a historie – vzdělávání v době pandemie. Tímto bych chtěla poděkovat všem účastníkům a organizátorům. Konference přinesla bohatý program i zajímavou a podnětnou diskusi.

Sborník abstraktů