Pozvánka na vyhlášení výsledků soutěže SOHI 2016

POZVÁNKA NA PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE SOHI

Jménem Katedry historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHI (Society of Oral History) bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní předávání cen historické soutěže, kterou středisko SOHI vyhlásilo v únoru 2016 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji a která nesla název: Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci.

Předávání cen proběhne v úterý 7. 6. 2016 od 10.00. – Plzeň, Veleslavínova 42, velké místnost VC 211.

Předběžný program:

1) úvodní slovo vedoucí Katedry historie FPE
2) přečtení vítězných prací, udělení diplomů a cen 6. – 2. místo, čestné uznání
3) přečtení vítězné práce, cena za první místo

4) slovo zástupce komise
5) závěrečné divadelní vystoupení

logo_plzen2015

Soutěž je realizována za plné podpory a financování statutárního města Plzeň.

Add Comment