Vyhlášení výsledků soutěže SOHI 2016

Předávání cen soutěže SOHI 2016 – II. ročník

Dne 7. 6. 2016 se uskutečnilo slavnostní předávání cen druhého ročníku historické soutěže, kterou vyhlásilo naše odborné středisko SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie FPE v Plzni v únoru 2016 pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji a která nesla název: „Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci.“

Tento druhý ročník byl plně podporován a financován statutárním městem Plzeň a tímto mu za jeho podporu děkujeme.

Slavnostní dopoledne se neslo v milé atmosféře za účasti všech členů odborné komise – PaedDr. Heleny Východské, PhDr. Karla Řeháčka, Mgr. Lenky Burianové a Mgr. et Mgr. Marie Fritzové, Ph.D., kteří se přišli podělit o své dojmy ze sestavování konečných výsledků. Slavnostní dopoledne zahájila paní doktorka PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D., vedoucí KHI FPE (Katedry historie Fakulty pedagogické v Plzni). Celý program byl zakončen krátkým divadelním představením Mgr. et Mgr. Martina Fojtíčka, ředitele neziskové organizace Ledovec, kterému tímto také velice děkujeme.

Na prvním místě se umístil Adam Krabec z Gymnázia a SOŠ Rokycany. Na druhém místě se jen těsně o jediný bod umístila Lucie Krajčiová také z Gymnázia a SOŠ Rokycany, jejíž příspěvek sklidil obrovský aplaus. Na třetím místě se umístila Jana Zábrodská z Gymnázia Blovice. Čestné uznání za výjimečné zpracování patří Andree Kotlanové ze ZŠ Masarykova Klatovy. Ještě jednou všem výhercům gratulujeme a všem ostatním, rodinným příslušníkům i pedagogickému doprovodu, velice děkujeme za účast. Tímto bychom chtěli vyzvat všechny školy v Plzeňském kraji, aby neváhaly a příští rok se přihlásily do třetího ročníku soutěže SOHI, který bude opět vyhlášen na přelomu roku 2016/17.

Za odborné středisko SOHI

Mgr. et Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

 

Add Comment