Pozvánka na vyhlášení výsledků IV. ročníku soutěže SOHI 2018

POZVÁNKA NA PŘEDÁVÁNÍ CEN SOUTĚŽE SOHI

Jménem Katedry historie při Fakultě pedagogické v Plzni a jménem odborného střediska SOHI (Society of Oral History) bychom Vás chtěli pozvat na slavnostní předávání cen historické soutěže, kterou středisko SOHI vyhlásilo pro studenty základních škol a gymnázií v Plzeňském kraji.

Předávání cen proběhne v úterý 5. 6. 2018 od 10.30. – Plzeň, Veleslavínova 42, ve velké aule, místnost 301

Předběžný program:

1) úvodní slovo vedoucí Katedry historie FPE
2) přečtení vítězných prací, udělení diplomů a cen 6. – 2. místo, čestné uznání, předání účastnických listů
3) přečtení vítězných prací, cena za první místa
4) slovo zástupce komise
5) losování o voucher (slevu) na zájezd do Izraele
6) společné focení, malé občerstvení

Soutěž je podporovaná statutárním městem Plzeň.

 

Add Comment